Nauka właściwego zachowania w ryzykownych sytuacjach

Edukacja dla bezpieczeństwa – co to?

W programie edukacyjnym obowiązującym szkoły podstawowe znajdziemy przedmiot nazwany “Edukacją dla bezpieczeństwa”. Aby zrozumieć jego wagę i możliwe korzyści musimy najpierw ustalić, jakie treści przekazuje dzieciom i jakich tematów dotyka. Edukacja dla bezpieczeństwa szybka wysyłka ma za zadanie przygotować uczniów na sytuacje ciężkie, kryzysowe, w których liczy się szybkość podejmowania decyzji i właściwe wybory. Sytuacje te mogą dotyczyć wielu obszarów: od umiejętności udzielania pierwszej pomocy, organizacji działań ratowniczych przy większym zagrożeniu, aż do kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa (np. wojna, klęski żywiołowe). Edukacja dotycząca ochrony życia i zdrowia udziela wskazówek dotyczących jednorazowych lub doraźnych działań (przygotowanie akcji ewakuacyjnej w razie pożaru w szkole), do działań długofalowych (edukacja zdrowotna, szacunek dla drugiego człowieka i jego prawa do poczucia bezpieczeństwa).

Jaki podręcznik wybrać?

W przypadku edukacji dla bezpieczeństwa główne role odgrywają zarówno odpowiednio przygotowany pedagog, jak i pomoce naukowe, z których mogą korzystać uczniowie. Dobrym wyborem będzie podręcznik “Edukacja dla bezpieczeństwa” wydawnictwa WSiP, zgodny z nową podstawą programową. Zawiera on przydatne informacje dotyczące standardów z zakresu m.in. ratownictwa medycznego czy udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego, uczniowie są informowani, jak obserwować i wpływać na sytuację zaistniałą w ich regionie, jak służyć pomocą swojemu państwu bez względu czy jest ono w stanie pokoju czy wojny, realnego zagrożenia czy tymczasowego spokoju. Intuicyjna forma prezentowania przydatnych informacji sprawia, że nauka jest przyjemna, a treści wchodzą głęboko w pamięć, co jest niezwykle istotne w sytuacjach, kiedy zmuszeni jesteśmy działać instynktownie. Oczywiście podręcznik przekazuje jedynie wiedzę teoretyczną, wiedza praktyczna jest dużo bardziej przydatna w stresowych sytuacjach związanych z zagrożeniem. Dlatego obie te formy należy połączyć, by wykształcić świadomych i zaradnych obywateli.